Team

Organiser

Dr. Radha
Iyer

Hetal
Doshi
Advisory Board

Gaurang
Shetty

Dr.Shubha
Pandit
Student Organisers

Ayush
Shukla

Preet
Arora

Varun
Kapadia
Curation Team

Aashna
Shetty

Mudita
Mehta

Muffaddal
Nawab

Prabodh
Patawari

Pratik
Solanki

Yash
Shah
Sponsorship Head

Isha
Bandi
Sponsorship Team

Anuj
Chiplunkar

Nishank
Aggarwal

Rashi
Vora

Rupali
Kamra
Production & Logistics

Promit
Ghosh

Viral
Gala
Comms & Marketing Heads

Jayant
Benjamin
Comms & Marketing Team

Aayushi
Rajgor

Harshi
Parmar

Lav
Thakker

Lipi
Sathwara
Lead Graphic Designer

Sudhanva
Vaidya
Graphic Design Team

Pranav
Gawde

Hunaid
Nagaria
Lead Web Developer

Akshay
Shasheendran
Web Development Team

Gaurav
Jain
Videography & Photography Lead

Saumil
Shivdikar